Sosyal Sorumluluk

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereği iken diğer yandan sorumlu vatandaşlık görevimizdir. Dünya’mızın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken Dünya’ya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz. Çalışmalarımızda sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirerek sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretiyoruz. Her yıl kurumsal yurtdaşlık bilinci dahilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyoruz.

Yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok konuyla birlikte ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, külür sanat ve çevre alanlarında üzerimize düşen görevleri gerçekleştiriyor ve bu alanlarda önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu alanların Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan alanlar olması çalışmalarımızda bize daha çok güç veriyor. Kendi gelişimimizi toplumun gelişiminden farklı düşünmemek ve bu topluma bir katkıda bulunuyor olmak temel değerlerimizi oluşturuyor. Destek olduğumuz bu projelerin uzun soluklu olmasına ve toplumsal alanda fayda üretmesine ve kalıcı yararlar sağlamasına önem gösteriyoruz. Kuruluşumuzdan bu güne ekonomik kalkınmanın yanısıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen firmamız bu alandaki çalışmalarına sosyal sorumluluk anlayışı ile devam etmektedir. Firmamız dün olduğu gibi bugünde topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine destek vererek içinde çalıştığı toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Koruca Köyü Arazi Yol Yapımı / 100%
Boğazpınar Köy İçi Yol Yapımı / 100%
Orman İşletme Ağaçlandırma Çalışması Desteklenmesi / 100%
Darıpınar, Koruca, Bağçatağı, Giden Köyleri Sulama Suyu Proje Yapımı / 100%
Mersin İli Tarsus İlçesi Çevre Köylerin Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Karşılıksız Burs Verilmesi / 100%

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk