Faaliyet Alanları

KTM GRUP
İnşaat, Mühendislik, Enerji, Turizm, Arazi gibi pek çok alanda, her biri konusunda uzman olan şirketler grubudur ve bu hizmetlerine son derece titizlikle devam etmektedir.

Diğer Faaliyet Alanları:

 • Enerji sistemleri yatırımları
 • Enerji sistemleri yatırımları Ar-Ge çalışmaları
 • Hidroelektrik santral yapım inşaat işleri ve projelendirme
 • Jeotermal enerji santralleri projeleri
 • Şalt tesisi projelendirme
 • Hidroelektrik santral işletme hizmetleri
 • Hidroelektrik enerji yatırımlarında danışmanlık, montaj, devreye alma, bakım-onarım, ekipman temini
 • Teknolojik sera yatırımları
 • Sağlık turizmi ve rehabilitasyon merkezi projeleri
 • Toplu konut inşaatları
 • Gayrimenkul yatırımları ve yatırım danışmanlığı
 • İmar planı yapımı ve imar planı uygulama işleri (3194. Sayılı kanun 18. Madde)
 • Halihazır harita yapımı
 • Parselasyon
 • Altyapı hizmetleri
 • Yol- etüd işleri
 • Vaziyet planı
 • Arazi toplulaştırma
 • Kamulaştırma
 • Kontrol, mühendislik ve müşavirlik

hizmetleri şeklindedir.

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları