İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları organizasyonunun amacı firma vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek firmanın hedef amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli iş gücü altyapısına hazırlamak, geliştirmek, modern yönetim teknikleri kullanarak yaratıcı ve öğrenen bir organizasyon kurmaktır.

Rekabet gücünün korunması ve yurtiçi sermayenin artırılmasına katkı sağlmaka için mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, motivasyonu yüksek, katmadeğer yaratan, çalışan profili oluşturarak insan kaynağını doğru yöneten, yönlendiren ve geliştiren bir firmadır.

İnsan Kaynakları Politikaları Temel İlkeleri

 • Firma faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak insan kaynağının özelliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak, uygulamak ve yönetmek.
 • Personelin işinin niteliğinden meydana gelen her türlü değişim ve gelişimden geri kalmaması, görev tanımı yükseltilmesii, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının tespit etmek, uygulamak ve firmaya yararlarının sonuçlarını değerlendirmek.
 • Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacka performans yönetimi sistemini geliştirmek.
 • İşlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, fakrlılaşan koşullara uygun iş tanımları hazırlamak.
 • Personellerdne anket ve benzeri yöntemlerle görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermek
 • Çalışanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak firma kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak
İş Bavurusu Yapmak için Tıklayınız...

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Ön Yazı

Öz geçmişiniz (CV'niz):

Açık Pozisyonları Görmek için Tıklanız...
 • Elektrik Mühendisi
 • Endüstri Mühendisi
 • İnşaat Mühendisi
 • Makine Mühendisi
 • Elektronik Mühendisi
 • Mimar
 • Şehir Plancısı
 • Harita Teknisyeni
 • Elektrik Teknisyeni
 • Makina Teknisyeni
 • Tarım Teknikeri
 • Koordinatör
 • Ekonomist
 • Muhasebeci
 • Tercüman
 • Sekreter
 • Şoför

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları